Evaluació i diagnòstic

La nostra metodologia de treball consisteix en:

 • En una primera visita, atenem la demanda dels pares i recullim la informació que considerem necessària (història personal, familiar i escolar del pacient).
 • Posterirment es realitza l´evaluació psicològica i madurativa amb diferents tècniques de psicologia infantil, dins un ambient de treball lúdic i càlid.
 • En una següent entrevista amb els pares, expliquem la nostra impressió diagnòstica i oferim una proposta d´intervenció terapèutica o assessorament educatiu, depenent de cada cas.
 • Al llarg del tractament, es realitzen entrevistes de seguiment terapèutic en reunions privades amb els pares i en visites concertades amb l´escola. Tanmateix, atenem qualsevol questió o dubte que pugui surgir.

Orientació educativa

Oferim assessorament educatiu a la família i a la escola en entrevistes concertadas per ajudar als n@ns i joves en el seu creixement personal.

 • Parlem de temes relacionats amb l´educació dels nostres fills: dificultats a casa, a l´escola, de relació…
 • Reunions periòdiques per dur a terme el seguiment del desenvolupament maduratiu o emocional del nostre fill.
 • Exposar o compartir dubtes, qüestions que vagin surgint durant el procés terapèutic.

Artteràpia

L´Artteràpia és una disciplina de la Psicologia Clínica que té per objecte la integració emocional de la persona des de les seves capacitats de creació, segurament una de les qualitats més genuines de l´ésser humà.

Utilitza diferents materials plàstics com ara pintura, fang, materials de reciclatge, eines de dibuix… i diferents llenguatges artístics com el moviment, la dansa, el dibuix, l´escriptura, l´escenificació, el modelatge, la fotografia… per tal que la persona pugui expressar les seves emocions, els seus desitjos, els seus dubtes dins un marc simbòlic (les produccions artístiques i l´espai terapèutic)... veure mès

El marc simbòlic permet al nen/jove posar en joc les seves dificultats prenent distància de la realitat i de la simptomatologia. Troba un espai comfortable, privat, contenidor que, junt amb l´escolta i acompanyament del terapeuta, li permetrà connectar amb les seves necessitats personals, amb les seves motivacions i desitjos, entendre i veure la realitat d´una manera diferent i reconduir-la.

Aquesta metodologia treballa des de les produccions i el “fer” del pacient, amb el seu potencial creador i creatiu que permet altres representacions d´un mateix i té com objecte facilitar la conducció de la pròpia existència.

Àmbits de treball de l´Artteràpia:

Educació escolar.

Durant el procés del desenvolupament i creixement en nens i joves, s´utilitza l´Artteràpia com a prevenció i tractament del:

 • Fracàs escolar.
 • Dol.
 • Separació familiar.
 • Problemes d´atenció.
 • Desmotivació.
 • Altes capacitats cognitives.
 • Bulling.
 • Dificultats de relació/adaptació.

Salut Mental.

TDAH, Autisme, Anorèxia, Bulimia, Depressió, Ansietat, Retard mental…

Geriatria

L´Artteràpia s´utilitza com a eina terapèutica per millorar la qualitat de vida de la gent gran i millorar malalties degeneratives (Demència Senil, Parkinson, Alzheimer, …)

Medicina

Se utiliza amb nens i joves que pateixen enfermetats cròniques i/o amb llargs períodes d´ingrés hospitalari. veure menys

Psicomotricitat

Tècniques d´ estimulació primerenca (0 als 3 anys) A partir de diferents propostes lúdiques (circuits motrius, gomets, massatges, cançons...) fem un treball d´estimulació global mitjançant l´activació de totes les àreas que configuren el desenvolupament : moviment, percepció corporal i espaial, funció rítmica (control i atenció), comunicació/llenguatge i adaptació, amb la finalitat d´optimitzar la seva maduració.

Estimulació integral (a partir dels 3 anys d´edat) Tractaments individuals a partir d´un ampli "menú" d´activitats i jocs on es treballen de manera global totes les àrees del desenvolupament a fi d´optimitzar la maduració del nen.

Logopèdia

La Logopèdia és una disciplina terapèutica que s´ocupa de la prevenció, evaluació i tractament dels trastorns de la comunicació humana que es manifesten des de la veu, la parla, el llenguatge (oral i escrit) i l´audició.

En els n@ns, el desenvolupament del llenguatge està íntimamente relacionat amb el nivell maduratiu de cadascú i aquest ve determinat per la maduració motora, rítmica, sensorial, emocional... Per aquest motiu, devant un retard de la parla i/o del llenguatge, fem una evaluació més exhaustiva que permeti determinar si es tracta d´una inmaduresa generalitzada o limitada només a la parla i/o llenguatge. veure mès

La funció del logopeda és detectar, identificar, evaluar i proporcionar un tractament a les alteracions de la veu, el llenguatge, la parla i la deglució. A més, ofereix servei de consulta, d´orientació educativa i de seguiment evolutiu del trastorn, en el cas de n@ns en teràpia.

TRASTORNS FONOLÒGICS

  Generalment oferim un treball d´estimulació global, on activem totes les àrees del desenvolupament de manera global, amb especial incidència en l´ àrea de la comunicació i el llenguatge, perquè hem constatat que els avenços són més ràpids.

 • Retard de la Parla
 • El retard de la parla es relaciona amb la inmaduresa que presenten alguns nens en l´adquisició del component fonològic del llenguatge respecte a la seva edat cronològica. El llenguatge expressiu es desenvolupa amb normalitat però trobem emissions fonètiques inmadures. Per exemple:

  Dislàlies: Alteració sistemàtica en la pronunciació d´un determinat fonema, producte de formes d´articulació inmadures.

  Es poden observar omissions, substitucions, inversions o distorsions dels fonemes.

  En Castellà i en Català, els fonemes més afectats són la S, R, L, D.

  Generalment, cap als 5 o 6 anys d´edat, en la majoria dels casos, el retard de la parla queda resolt i el nen/a ja és capaç de pronunciar correctament.

  Taquilàlia: Parla excessivament ràpida que costa molt entendre.

  Es relaciona amb el sistema rítmic, sovint emocional i amb el nivell maduratiu de cada nen.

  En aquests casos és recomenable l´evaluació madurativa i psicològica de l´infant.

  Quequeig: Parla entretallada, descoordinació en la respiració i la producció de sons. Hi ha molts nens que en un moment determinat del seu creixement, poden presentar quequeig que generalmente desapareix per si sol. En el cas que el quequeig persisteixi de manera sostinguda en el temps, es recomana l´evaluació madurativa i psicològica de l´infant.

  Alteracions de la veu: Nens amb afonies frecuents, que fan una respiració incorrecta i forcen la gola al parlar axí com la musculatura del coll.

  Correcció del timbre.

TRASTORNS DEL LLENGUATGE

 • Retard del Llenguatge
 • Parlem de retard del Llenguatge quan la comunicació i el llenguatge es desenvolupen normalment però de manera molt més lenta que la norma estadística. Generalment, el retard del llenguatge va associat a un desenvolupament inmadur generalitzat que necessita “temps” i un programa logopèdic d´activació per ajudar el nen/a.

 • Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).
 • Apareixen dificultats molt evidents en el llenguatge comprensiu i expressiu del nen. Generalment la morfosintaxis també està alterada.

TRASTORNS DE LA LECTO-ESCRIPTURA

Tractament de la dislèxia i de la disgrafia. veure menys

Psicoteràpia

La psicoteràpia és una tècnica terapèutica de la psicologia clínica que treballa amb persones que pateixen conflictes emocionals.

Ofereix al nen un espai segur i privat des d´on poder desenvolupar un treball de creixement personal mitjançant tècniques de joc simbòlic i psicomotricitat.

L´objectiu és retornar la sensació d´harmonia emocional i benestar al n@n, per tal que pugui fer-se càrreg dels seus desitjos, motivacions i es projecti amb il.lusió cap al futur.

Aquesta web utilitza cookies per que vostè tingui la millor experiència com a usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l`acceptació de les esmentades cookies i l`acceptació de la nostra política de cookies, faci "click" a l´enllaç per a més informació. - Accepto, tancar avís