Beneficios de un Programa Psicomotriz "a medida"

16/12/2016

Desarrollo de madurez

Des del neixament, l´ésser humà està en constant procés de canvis que es succeixen al llarg del temps i que configuren la seva evolució.

Un fil conductor en l´estudi del desenvolupament infantil és la psicomotricitat que és l´estudi del moviment com a expressió de la maduració psíquica.

Ex: Un nen de mesos amb una genètica sana, no pot moure´s com el seu germà de tres anys. Hi ha una gran diferència en els seus nivells maduratius i aquesta diferència s´observa molt fàcilment des del moviment ( el de tres anys camina, córrer, menja sol, xuta la pilota, etc) El nadó encara no pot per què està en un nivell maduratiu inferior. En realitat, la diferència entre els dos nens és neurològica, el bebé necessita temps per madurar i uns estímuls adecuats (vivenciació) que el permetin completar amb èxit les posteriors etapes per arribar al nivell del seu germà.

Des de les primeres etapes del desenvolupament fins a la pubertat, hi ha moments molt diferenciats en el procés maduratiu que es beneficien enormemente si reben la estimulació adecuada; és a dir que per a cada nivell maduratiu existeixen exercicis, jocs i situacions idònies que ajuden a completar amb èxit cadascuna de les etapes del desenvolupament.

Per aconseguir un desenvolupament psicomotriu harmònic és indispensable, entre altres coses, “construir” els esquemes motrius (moviment com a resposta de la maduració psíquica) de manera correcta per què són la base de “l´edifici”, on després podrem seguir construint noves plantes de manera sòlida. Aquest concepte adquireix la màxima importància en els n@ns per què estan construint les bases maduratives que, junt amb les seves vivències personals, definiran la seva Identitat.

La pràctica d´un programa psicomotriu individualitzat té una repercussió positiva en la maduració personal, activa les demés àrees del desenvolupament: llenguatge, percepció, ritme y control, adaptació social; facilita l´adquisició dels aprenentatges i permet expressar les emocions.

Per treure el màxim benefici d´un programa psicomotriu, és funamental conèixer el nivell maduratiu real de cada n@n per poder fer un disseny a partir de les seves necessitats per què, tan perjudicial és la manca d´estimulació com la sobreestimulació*. (Veure article Beneficis d´un Desenvolupament Maduratiu Harmònic)

*Sobreestimulació Quan l´estimulació externa rebuda (o la vivència) sobrepassa el llindar de tolerància del sistema nerviós del n@n, de manera que el desborda i l´inrita, fent que aquest es descompensi i perdi l´harmonia rítmica.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. - Acepto, cerrar aviso