Beneficios de un desarrollo madurativo Armónico

16/12/2016

Desarrollo de madurez

Definim desenvolupament com els canvis que es succeixen en la vida d´una persona, des del moment de la fecundació fins a la mort. S´inicien a partir d´un projecte genètic que comença amb la fecundació de l´òvul i que està en constant interacció amb els estímuls externs, configurant la seva evolució.


Durant els primers estadis del desenvolupament humà, es donen 5 etapes evolutives que tenen a veure amb el procés de maduració físic i neurològic, comuns en totes les persones, sigui quin sigui el seu entorn, cultura o nivell social (Mètode Cmdte, segons el Model de la Psicologia Evolutiva i Model de Pediatria actual).

Aquestes són: Etapa Neonatal, etapa de Terra, etapa de Bipedestació, etapa de Monopedestació, etapa de Lateralització.

Cada etapa és una nova forma d´organització neurològica, més complexa que la anterior però no independent d´aquesta, així successivament.

Els nens obtenen beneficis molt importants quan la maduració d´aquestes etapes es realitza de manera òptima. Nosaltres en diem desenvolupament harmònic, on s´estableix un equilibri entre “la persona”, el seu fer i el seu creixement.

Quan un nen presenta algún problema en la seva maduració, ja sigui per causes ambientals o genètiques, com ara: dificultats per coordinar els moviments, hipotonia/hipertonia, “pies valgos”, extravisme, problemes de parla, problemes d´atenció, i un llarg etc…; amb una estimulació adecuada mitjançant un programa d´estimulació terapèutic que incideixi positivament en el desenvolupament de les primeres etapes, comparables a la importància que tenen els fonaments en la construcció d´una casa; l´ajudem a corregir o millorar significativament les disharmonies en el seu procés maduratiu, procurant un creixement harmònic que permetrà continuar amb éxito, l´edificació de etapes posteriors.

Com a exemple, voldria explicar que en la meva pràctica, em trobo molt sovint casos de n@ns que pel motiu que sigui, no han vivenciat la etapa de Terra i per tant, no l´han pogut integrar correctament en el seu“JO”. La repercussió d´aquesta manca d´experiència vivencial s´observa fàcilment en el moviment ja que són nens amb un nivell molt baix de coordinació, no poden voltejar, arrossegar-se, trepar o gatejar, tenen poc equilibri i es senten molt vulnerables i espantats davant els jocs motrius, eviten els reptes i a l´hora del patí generalmente romanen apartats del grup aprop de la mestra. Però a nivell neurològic també hi ha repercussions (no tan fàcils d´observar com el moviment) que són greus i que podrien arribar a ser-ho més, ja que sense possibilitat de control voluntari del moviment, tampoc hi ha una maduració correcte en les altres àrees del desenvolupament. Per exemple, el desenvolupament de la percepció ( bases dels esquemes de coneixements) també serà inmadur, entesa aquesta com els coneixements que vaig integrant des del moviment voluntari i intencional, dels còdigs espaials i temporals junt amb el descobriment del meu propi cos (esquema corporal, sensacions corporals) i que configurarà la base imprescindible de molts dels aprenentatges futurs. És des del moviment voluntari (la vivència) que el cervell dels nens entén i “graba”què és, per exemple la distància lluny/aprop (quan tenen 8 mesos, estàn gatejant i se´ls escapa la pilota escales avall) i què són els eixos espaials (a dalt, a baix, un cantó i l´altre) quande ben petits exploren tots els recons de la casa, passen per sota d´una taula, juguen a la croqueta, s´enfilen al sofà, se´ls escapa el globos de queroseno… que més endavant seràn eixos cardinals, eixos vectorials,… però el concepte no canvia perquè les bases es van integrar des de nadons. No és el mateix que t´ho expliquin amb paraules quan tens 8 anys, si no ho has viscut des del teu propi cos i experiència personal, aquests conceptes poden ser molt complicats d´entendre. i que té una incidència inmediata en els aspectes emocionals, per exemple, la sensació d´inseguretat que genera en els nens el no saber coordinar els moviments.

Davant d´aquestes situacions, nosaltres fem un estudi del nivell maduratiu del nen i “dissenyem” un programa d´estimulació psicomotriu que s´ajusti a les seves necessitats particulars amb la finalitat que pugui integrar les etapes maduratives de manera correcta, amb l´objectiu d´optimitzar el seu desenvolupament.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. - Acepto, cerrar aviso